Budova Ornisu je hotová. Nabízí unikátní výstavu ptactva

05.12.2023

Více než 580 modelů ptáků z Česka, unikátní expozice, skleněné vitríny a malý kinosál. To vše od dnešního dne nabízí zrekonstruovaná budova Ornitologické stanice (ORNIS) v Přerově. Muzeum Komenského tak získalo moderní objekt, přičemž celkové náklady na rekonstrukci činily zhruba 120 miliónů korun.

"Oprava čtyřicet let starého objektu byla poměrně náročná a také dlouho očekávaná. Být jedním z prvních návštěvníků tohoto úžasného zařízení mě velmi těší. Olomoucký kraj se zavázal, že bude investovat do oblasti kultury, ale i vzdělávací a osvětové činnosti spolků a organizací. Tento projekt je důkazem, že svá slova plníme," řekl hejtman Josef Suchánek.

Ornis má v Přerově tradici už od 30. let 20. století. Institucionálně spadá pod Muzeum Komenského v Přerově. "Za roky práce vytvořili ornitologové, dobrovolníci i muzejníci unikátní sbírku dermoplastických modelů ptáků z našeho území. Ornis je skvělým příkladem toho, jak se dá propojit věda, kultura a ochrana přírody," popsal krajský radní pro oblast kultury Jan Žůrek.

Součástí nové výstavy jsou i doplňující informace o modelech, jak na jejich nově zbudovaných soklech, tak ve třech dotykových monitorech. Exponáty jsou rozděleny do jednotlivých vitrín dle zoologického systému. Vývojový strom od nejstarších řádů po vývojově nejvyšší, tedy pěvce, je originálně graficky znázorněn na podlaze. Nad ní se vznášejí zavěšené skleněné vitríny jednotlivých ptačích řádů.

Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přístavbu. Celý objekt je propojen skleněným atriem. Nová přístavba je umístěna do proluky mezi stávající budovou Ornis a sousední Bios. Klade důraz také na životní prostředí. "Ornis má moderní fotovoltaický systém, který bude stavbu zásobovat elektrickou energií. Ukazuje cestu, kterou se chce Olomoucký kraj vydat i v případě modernizace dalších krajských objektů," dodal krajský radní pro oblast investic Petr Lysek.

Po expozici se mohou návštěvníci pohybovat volně. Je však možná i komentovaná prohlídka s průvodcem. Co do rozsahu a prezentace sbírky se jedná o jedinečný projekt v celé České republice.

TZ Olomoucký kraj