Doporučujeme unikátní výstavu! Erik Mátrai: Rotační elipsoid 29. 7. – 29. 10. 2023

24.07.2023

Rotační elipsoid I Rotational Ellipsoid

Erik Mátrai / HU

Kurátor výstavy I Exhibition Curator: Petr Krátký

kostel sv. Vavřince, Plánická ul. 174, 339 01 Klatovy I Church of St. Lawrence, Plánická str. 174, 339 01 Klatovy

Vernisáž I Opening:28. 7. 2023, 18:00

Výstava I Exhibition:29. 7. – 29. 10. 2023

Erik Mátrai používá širokou škálu médií. Ve své tvorbě se inspiruje náboženskými tématy, dějinami umění a klasickou ikonografií. Nejčastěji pracuje se základními přírodními prvky a jevy, se záměrem vytvořit jejich prostřednictvím jednoduše srozumitelné poselství. Autorovi site-specifické instalace – které zkoumají spojení mezi uměleckým dílem a prostorem samotným – jsou často situovány do sakrálních prostor nebo propůjčují prostoru transcendentální význam.

Instalace Rotační elipsoid byla navržena speciálně pro kostel sv. Vavřince v Klatovech. Jedná se o objekt ve tvaru obrácené elipsy, který je zhmotněn ve výstavním prostoru díky fluorescentní barvě a černému světlu. Dílo se silným důrazem na symetrickou kompozici, inspirovanou vizuálním jazykem Baroka, díky tomu dominuje celé výstavě a je v přímé komunikaci s okolní architekturou.

Erik Mátrai (*1977) je maďarský vizuální umělec, který v současnosti žije a pracuje v Budapešti.

TZ Galerie Klatovy Klenová