Home office má problémy

23.08.2021

Firmy trápí sociální izolace zaměstnanců. Řešením může být coworking 2.0 .

Během pandemie covid-19 se ve velkém měřítku ukázalo, že lze pracovat vzdáleně, a přitom zůstat produktivní. Jako jeden z častých negativních vlivů se však ukázala sociální izolace. Některé společnosti proto nyní uvažují o podpoře práce kombinující home office a coworking. Řešením může být coworking 2.0, který přinese služby na míru nové situaci - flexibilitu, maximální digitalizaci a nutnou jistotu hygienického nadstandardu.

"Novou cestou, která pomůže překonat některé problémy plynoucí z dlouhodobého homeoffice, může být rozvoj coworkingu. Tato pracoviště se ale musí adaptovat na novou situaci a podmínky," říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

"Hlavní přidanou hodnotou pracovišť zůstává přímá a rychlá interakce a dále možnost socializace i navazování vztahů. Progresivní společnosti již uvažují o investicích do decentralizovaných coworkingových pracovišť, která by byla vhodným doplňkem přetrvávající praxi home office," říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro.

Digitalizace

Nová nabídka digitálních služeb je pro coworkingová centra nutností, se kterou se musí v praxi vyrovnat.

"Jedním z konkrétních příkladů je organizování virtuálních kurzů a workshopů, online komunitní obědy nebo poskytování online platformy pro setkání podnikatelů a freelancerů. A to je jen zlomek toho, co může přinést digitální support uživatelům coworkingu," říká Karel Kotoun, senior manažer finančních služeb ze společnosti Accenture ČR.

Posun však bude možný jen za nových podmínek, kterým se budou muset coworkingová pracoviště přizpůsobit.

Flexibilní členství

Dalším požadavkem a potřebou většího rozmachu coworkingu je větší flexibilita podmínek členství v konkrétním coworkingovém centru, která by rušila omezení, jež by mohli členové zažívat. Nižší ceny pro nové členy a věrnostní slevy pro současné členy. V neposlední řadě by také mělo být možné převést nevyužité dny do budoucích měsíců pro členy nebo možnost pozastavení členství.

Hygienická opatření

Rozmach coworkingu s sebou přináší také vyšší náklady na hygienická opatření. A to je právě jeden z pilířů, na kterých může tato nová praxe stavět.

"Tím, jak lidé více poznávají, co práce v coworkingovém centru obnáší, vzniká něco jako soubor obecných pravidel pro správnou hygienickou praxi v coworkingových prostorách. To je velmi zdravý trend, který přinese jistotu a zcela novou úroveň práce. Zaměstnanci i firmy totiž vedle benefitů, které jim práce ve sdílených prostorách přináší, se budou moci spolehnout i na hygienické jistoty," říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Coworkingová pracoviště tak zažívají s novou situací de facto své znovuzrození.

"Pandemie jim může pomoci, pokud ona dokáží pomoci firmám řešit izolovanost jejich zaměstnanců na home office," uzavírá Karel Kotoun z Accenture ČR.

TZ ASPEN