Inteligence roje pro automatizovanou jízdu

28.07.2021

Podpora průlomu automatizované jízdy díky každému ujetému kilometru? Žádný problém - alespoň ne pro řidiče, kteří jezdí s Golf 8 od VW.

Vozidla mohou během jízdy poskytovat informace pro signaturu silnice Bosch. Tato cloudová služba využívá data získaná z reálného provozu pomocí senzorů k poskytování a udržování aktuálních vícevrstvých map s vysokým rozlišením. Rozhodující klíč ke stále více automatizovanému řízení.

"Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s partnery na zavedení mobility zítřka již dnes," řekl Dr. Mathias Pillin, předseda divize Cross-Domain Computing Solutions společnosti Bosch.

Aby mohla auta v budoucnu jezdit sama, budou se muset spoléhat na vysoce přesné digitální mapy - a na těchto mapách se budou muset sama přesně lokalizovat. A přesně to umožňuje signatura silnice Bosch. Využívá informace z radarových a video senzorů a údaje o pohybu vozidla k rozšíření běžných navigačních map o další vrstvy pro lokalizaci a řízení vozidla. Tyto rozšiřující vrstvy jsou kompatibilní s běžnými formáty map. Zatímco v současné době se vytvářejí data pro počáteční vytvoření signatury silnice, od roku 2023 bude k dispozici s prvními službami ve vozidlech a bude vždy rozšiřována a aktualizována na základě průběžných informací. Ostatní úrovně map ukazují své silné stránky zejména od funkcí Level2-handsfree, ale nabízejí také výhody na nižších úrovních od Level1.

"Čím více vozidel bude poskytovat informace nyní i v budoucnu, tím větší a robustnější bude databáze pro automatizovanou a asistovanou jízdu," říká Pillin.

Digitální dvojče prostředí vozidla

VW je v Evropě masivně zastoupen modelem Golf 8 a další vozy budou následovat. Konkrétně to vypadá takto: Vozový park během jízdy generuje pomocí senzorů prostředí informace o orientačních bodech, jako jsou dopravní značky, svodidla, obrubníky nebo značení jízdních pruhů. Vozidla odesílají data zcela anonymně přes VW Cloud do cloudu Bosch a také pouze ty informace, které jsou potřebné pro mapové vrstvy. Na tomto základě je v cloudu Bosch vytvořena signatura silnice: jakési digitální dvojče skutečného prostředí.

"Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s partnery na zavedení mobility zítřka již dnes." Dr. Mathias Pillin, předseda divize Cross-Domain Computing Solutions společnosti Bosch.

Signatura silnice Bosch umožňuje velmi přesnou lokalizaci: Aby vozidlo vědělo, kde se nachází, porovnává v reálném čase informace, které mu aktuálně poskytují senzory prostředí, s informacemi svého digitálního dvojčete. Toto srovnání umožňuje vozům lokalizovat se v jízdním pruhu s přesností na decimetr vzhledem k vysoce přesné mapě. Pomocí radaru je lokalizace spolehlivě možná i za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je mlha, déšť a sníh, kdy je detekce prostředí pomocí kamery omezená nebo dokonce nemožná.

Přirozené jízdní chování automatizovaných vozidel

Signatura silnice také umožňuje pohodlnější a bezpečnější příčné a podélné vedení automatizovaných vozidel, protože obsahuje nejen informace o orientačních bodech, ale také o geometrii vozovky, uspořádání jízdních pruhů, dopravních značkách nebo rychlostních omezeních, a dokonce i o typickém chování řidičů v určitých místech. Jak řidiči najíždějí do zatáčky, kdy před křižovatkou šlápnou na brzdu, jak se chovají při změně jízdního pruhu a odbočování. K tomu služba využívá údaje o pohybu, jako je rychlost, úhel natočení volantu nebo otáčky kol. V budoucnu bude signatura silnice schopna poskytovat tyto informace vozidlům - a podpořit tak co nejpřirozenější, nejpohodlnější a nejbezpečnější jízdní zážitek při automatizované jízdě. S každým ujetým kilometrem se Bosch a VW k tomuto cíli přibližují.