Jak často v horkých a suchých letních dnech sekat obecní a městské trávníky?

08.07.2021

I přes nedávné události na jižní Moravě můžeme letos očekávat období, kdy se přihlásí horké a suché léto naplno. A to zejména ve městech. Předpověď na následující týdny mluví jasně, tropické teploty a sucho udeří v plné síle.

Problémy, jak řešit péči o městskou zeleň a jak nejlépe se v letním suchém období postarat o trávníky, řeší nejedna obec. Názory na problematiku se liší stejně tak, jako přístupy jednotlivých měst.

Sekat, kropit nebo nechat růst

Extrémní horka vyžadují i v péči o veřejnou zeleň specifický přístup. Již několik let se opakující období s nedostatkem srážek v kombinaci s vysokými teplotami donutilo mnoho měst začít uvažovat nad tím, jak co nejlépe od negativních přírodních vlivů vegetaci ochránit a také jak zadržet v půdě co nejvíce vláhy, která ochladí okolí a poskytne úlevu rozpáleným ulicím a domům.

"Nejčastěji se řeší, zda vůbec, anebo jak často, trávníky v parcích a ve veřejných městských prostorech přes léto sekat, a zda plýtvat vodou při jejich zavlažování. Ještě před čtyřmi pěti lety se toto neřešilo, ale mnoho měst a obcí po nedávných horkých létech přistoupilo ke snížení frekvenci sekání. Vyšší travnatý porost dokáže zadržovat vlhkost a snižuje okolní teplotu, stejně tak je odolný vůči spálení sluncem," vysvětluje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher a dodává: "Nejvíce obcí se nakonec rozhoduje a snaží situaci optimalizovat podle míry veder, vysychání trávníků a dalších faktorů.

Je ovšem potřeba brát ohled i na ostatní faktory - pokud se město rozhodne trávníky nechat delší, neměly by být přerostlé a stát se z nich veřejnosti i dětem nepřístupné džungle plné zachycených odpadků. Klíčová je součinnost obyvatel. Pokud neuklízejí psí exkrementy, vyhazují na trávníky nedopalky a další odpadky, či si zkracují cestu a vyšlapávají cestičky přes trávníky, tím vším výrazně ztěžují údržbu zeleně a výsledný efekt.

Experti přitom doporučují, že v péči o zeleň je vhodné se přizpůsobit aktuálnímu období - omezení či snížení frekvence sekání travního porostu se doporučuje zejména v obdobích s extrémními teplotami a bez dešťových srážek. Pokud ovšem začne pršet a teploty klesnou, je vhodné i v letních měsících se vrátit ke klasické péči o zeleň.

"Neexistuje jednotný všemi doporučený postup ani jediné správné řešení. Důležitá je zejména včasná reakce na změny počasí a také respektování vegetačního období či období hnízdění," upozorňuje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher s tím, že delší tráva v městských parcích přináší i další pozitiva - stane se místem, kde může přirozeně vegetovat hmyz, kterého v přírodě stále ubývá. 

TZ ASPEN