Jak si správně nastavit životní pojištění

15.06.2023

Řada Čechů stále považuje životní pojištění za zbytečné. Ve většině případů podceňují reálně hrozící rizika jako je smrt, invalidita či trvalé následky úrazu. Tyto nepříznivé životní události mohou potkat každého a vždy mají zásadní a okamžitý dopad na rodinný rozpočet. Sjednání životního pojištění by neměli příliš dlouho odkládat zejména živitelé rodiny. Čím nižší je totiž vstupní věk při sjednání pojištění, tím je levnější.

"Aby pojištění splnilo svůj účel, je nutné se zaměřit na nastavení životního pojištění. Mezi nejdůležitější parametry patří především rozsah pojistných rizik a výše pojistných částek. Při výběru rizik a nastavení pojistných limitů je třeba vycházet z individuální situace a potřeb každého. Proto se vyplatí využít zkušeností nezávislých pojišťovacích specialistů, kteří dopodrobna znají aktuální nabídku životního pojištění," uvádí Miroslav Čejka, specialista pojištění fintech startupu www.hyponamiru.cz.

Životní pojištění je jedním ze základních pojistných produktů pro fyzické osoby. Jeho smyslem je především zajištění finanční ochrany manžela nebo manželky, partnera či partnerky a vychovávaných dětí v případě smrti, invalidity nebo závažného úrazu či onemocnění živitele rodiny. Pokud některá z pojistných událostí nastane, pomáhá pojištění pokrýt výpadek příjmů, zabezpečit blízké a zachovat jejich stávající životní standard. Životní pojištění se sjednává na dobu určitou. Může se jednat buď o smlouvu sjednanou na stanovený počet let, nebo do určitého věku pojištěné osoby. Smlouvu je možné kdykoliv ukončit (pozn. stanovena je 6týdenní výpovědní lhůta).

3 druhy životního pojištění

Životní pojištění může mít několik podob. Setkat se můžete s rizikovým, kapitálovým a investičním životním pojištěním. Miroslav Čejka k tomu dodává: "Rizikové životní pojištění je určeno čistě ke krytí rizik. V případě pojistné události je vyplaceno sjednané pojistné plnění. Pokud k pojistné události nedojde, žádné peníze od pojišťovny nezískáte. Rizikové životní pojištění tedy oproti zbývajícím dvěma variantám neobsahuje žádnou rezervotvornou složku (pozn. spořicí nebo investiční) a celé pojistné jde na krytí rizik. Pokud splácíte hypotéku, máte jiné finanční závazky a potřebujete zajistit rodinu pro případ vaší smrti, invalidity či úrazu, je nejvhodnějším řešením právě rizikové životní pojištění. Ke spoření, investicím nebo finančnímu zajištění na stáří je výhodnější využívat jiné finanční produkty."

Kdy si sjednat životní pojištění

Obecně řeší životní pojištění především ekonomicky aktivní lidé ve věku 18 až 64 let. Pojištění se vyplatí sjednat už v okamžiku, kdy se osamostatníte a nastoupíte do prvního zaměstnání. V mladém věku totiž vychází pojištění výhodněji než například po čtyřicítce. Důvodem je fakt, že zdravotní stav člověka se postupem času zhoršuje. Aktivní lidé mohou mít navíc za sebou například různé sportovní úrazy a operace. Projevit se mohou i mnohé civilizační choroby.

Jak vybrat životní pojištění

Stejně jako při výběru jiných finančních produktů se i v případě životního pojištění vyplatí srovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven. Klíčovou otázkou je, podle čeho vybrat životní pojištění. Na samotném začátku si řekněte, jaká rizika potřebujete pojistit.

Komplexní pojištění pokrývá následujících sedm základních rizik:

Smrt, invalidita, trvalé následky, závažné onemocnění, pracovní neschopnost, denní dávky za úraz a

hospitalizace.

Nastavení pojistných částek

Miroslav Čejka doporučuje nastavit vybrané pojistné limity následovně: "Minimální pojistná částka u rizika smrti a invalidity by měla odpovídat alespoň trojnásobku ročního čistého příjmu. V případě závažného onemocnění by měla náhrada od pojišťovny pokrýt přibližně výpadek jednoho ročního příjmu. Denní dávky při pracovní neschopnosti by se měly odvíjet od výše současného příjmu a délky doby pracovní neschopnosti. Pokud tedy například vyděláváte 50 000 korun měsíčně čistého a nemocenská v době pracovní neschopnosti vám pokryje 60 procent příjmu*, potřebujete získat k dorovnání běžného příjmu 20 000 korun. Náhrada za každý den by v případě třiceti dní v měsíci měla činit 666 korun."

Cena životního pojištění

Někteří lidé si pokládají otázku, vyplatí se životní pojištění? Pokud máte finanční závazky a nechcete riskovat, že přivedete rodinu do tíživé finanční situace, odpověď je jednoznačně ano. Rozumně nastavené životní pojištění dnes vyjde mladší zájemce zhruba na 1 000 korun měsíčně. Za tuto částku si zajistíte velmi slušnou pojistnou ochranu.

Připravte si doklady

K uzavření smlouvy je nutné předložit občanský průkaz. V případě cizinců je vyžadován cestovní pas nebo povolení k pobytu. Pojišťovací poradce rovněž ocení, pokud si na schůzku připravíte stávající pojistné smlouvy. Z nich totiž snadno zjistí, co a jak již máte pojištěno. Pojišťovny mají nastavené vlastní limity na rizika, od kterých zkoumají zdravotní stav. Většinou jsou ovšem tyto limity tak nízké, že se v podstatě řeší zdravotní stav vždy. Individuální přístup je také u dětí, kdy některé pojišťovny zjišťují zdravotní stav a jiné ne. Zdravotní dotazník je nutné vyplňovat pravdivě. Pokud v něm některé důležité informace zatajíte a pojišťovna to později zjistí, může využít svého práva vypovědět smlouvu od začátku pojištění.

Změny v pojištění

Životní pojištění se sjednává na dlouhou dobu a v průběhu života se mohou vaše potřeby a požadavky měnit. Pojistnou smlouvu je možné kdykoliv změnit například v rámci rozsahu rizik a možné je rovněž navýšení limitů. V tomto případě ovšem počítejte s tím, že pojišťovna bude chtít aktualizovat zdravotní dotazník. "Pokud v průběhu smlouvy zjistíte nové onemocnění, počítejte s tím, že výpověď stávající a uzavření nové smlouvy může být velmi nevýhodné. Důvodem je, že vás pojišťovna nemusí pojistit nebo vás pojistí s omezením," upozorňuje Miroslav Čejka.

TZ