Jste vytížený manažer a chcete se naučit zvládat přehlcení i negativní emoce? Pomůže vám mentální koučka Nikola Pejsarová

01.11.2023

Možná už toho máte až nad hlavu nebo jen toužíte po rovnováze mezi prací a vašimi pocity. V každém případě vám pomůže zkušená mentální koučka Nikola Pejsarová. Více se dozvíte v rozhovoru.

1) Jaký je význam mentálního koučování pro manažery?

Mentální koučink je pro manažery důležitý z několika důvodů. Za prvé, může jim pomoci zvládat stres a úzkost, které jsou často spojeny s touto prací. Za druhé, může jim pomoci zlepšit jejich vůdčí a komunikační dovednosti, což je nezbytné pro úspěšné vedení týmů. Za třetí, může jim pomoci rozvíjet pozitivní myšlení a přístup, což může vést k lepším výkonům a většímu úspěchu.

2) Jaké jsou hlavní oblasti, na kterých pracuje mentální kouč s manažery?

Mentální kouč pracuje s manažery na následujících oblastech:

  • Stres a úzkost: Manažeři jsou často vystaveni velkému množství stresu a tlaku na jejich osobu což může mít negativní dopad na jejich duševní zdraví a tím pádem i na jejich výkonnost. Mentální kouč jim pomůže naučit se zvládat tyto emoce tím zdravím způsobem.
  • Vůdčí a komunikační dovednosti: Manažeři potřebuji být schopni efektivně vést a motivovat své týmy
  • Pozitivní myšlení a přístup: Mentální kouč pomůže manažerům rozvíjet pozitivní myšlení a přístup, který jím pomůže zvládat výzvy a překážky, které jsou s pozicí manažera spojeni

3) Jaké jsou výhody mentálního koučování pro manažery?

Jak jsem psala již výše, tak mentální koučink pomůže manažerům zvládat stres, úzkost, negativní emoce a celkově jim pomůže zvládat ten velký tlak, který je na ne kladen. 

Pokud dokáží s čistou hlavou zvládat tento tlak, tak zlepší i svoji výkonnost a dosáhnou větších úspěchů a také dokážou vytvořit lepší pracovní prostředí a spokojené zaměstnance.

4) Kdo může využít mentálního koučování pro manažery?

Mentální koučink pro manažery může využít každý manažer, který chce zlepšit své organizační schopnosti tak, aby se nenechal pohltit stresem, úzkostmi a zvýšil své dovednosti a výkonnost v této oblasti.

Pozn. redakce: Mentální kouč pomáhá i v dalších profesích, nejen vytíženým manažerům. Ať už jste vystresovaná učitelka nebo sportovec pod neustálým tlakem, i vám Nikola Pejsarová pomůže.

Rádi byste spolupracovali s mentální koučkou Nikolou Pejsarovou, abyste zlepšili své mentální zdraví? Využijte kontaktů níže.

Nikola Pejsarová

Web: www.nikolapejsarova.cz

E-mail: info@nikolapejsarova.cz

Telefon: +420 776 017 707

Facebook: NP Mentální kouč

Instagram: np_mentalni_kouc