Největší projekt energetických úspor na Slovensku bude nemocnici v Nových Zámcích šetřit cca 20 mil. korun ročně

01.06.2021

Fakultní nemocnice s poliklinikou v Nových Zámcích dokončila modernizaci svého provozu. Rekonstrukce zahrnovala výměnu osvětlení ve vybraných budovách, novou kotelnu, prádelnu a rekonstrukci vzduchotechniky.

Nemocnice díky změnám v energetickém hospodaření ušetří na provozních nákladech ročně až 780 tisíc eur (cca 20 mil. korun), rozsahem tak jde o největší projekt svého druhu na Slovensku. Náklady na vytápění, elektřinu a vodu nemocnici klesnou celkově o více než 35 procent. Významný je i pozitivní vliv na životní prostředí, emise CO2 se ročně sníží o 2 000 tun. Návrh a realizaci projektu zajišťovala společnost e-Dome, poskytovatel energetických služeb, patřící do skupiny ESCO Slovensko, společného podniku ČEZ ESCO a SPP.

Celý projekt je řešen formou EPC, tedy energetických úspor se zárukou. To znamená, že dodavatel e-Dome za dosažení úspor ručí a zároveň jsou investiční opatření splácena přímo z peněz uspořených za energie. Nemocnice touto modernizací ušetří ročně více než 8 152 MWh zemního plynu, 1 177 MWh elektřiny a 40 535 m3 vody, což je objem, který by naplnil více než 16 olympijských bazénů.

Projekt nezbrzdila ani pandemie covidu-19 a proběhl i za těchto mimořádně náročných podmínek podle harmonogramu.

"Je to dlouho očekávaná změna, která však byla nezbytná k tomu, abychom naši nemocnici mohli efektivně provozovat další desítky let a poskytovat léčbu na špičkové úrovni. Jak správného hospodáře mě těší, že se nám podařilo najít takové řešení modernizace, které nezatíží rozpočet nemocnice, protože náklady na modernizaci jsou hrazeny z garantovaných dosažených úspor. Ušetřené náklady můžeme využít pro další zlepšení péče o naše pacienty, pořízení nového přístrojového vybavení a celkové zkvalitnění fungování nemocnice," říká vedoucí Provozně technického odboru nemocnice Patrik Svorad.

Fakultní nemocnice Nové Zámky je největším spádovým zdravotnickým zařízením pro jihozápadní Slovensko. V minulém roce disponovala téměř 700 lůžky, 18 lůžkovými odděleními a 60 obecnými a specializovanými ambulancemi. Nemocnice poskytuje zdravotní péči již téměř 40 let.

"Stejně jako lékař přistupuje individuálně ke každému pacientovi, přistupujeme i my ke každému našemu projektu. A snažíme se, podobně jako lékaři, najít a léčit příčiny 'nemoci'. Navrhujeme komplexní řešení, která zohledňují všechny oblasti, kde je možné ušetřit provozní energie, od efektivního systému vytápění přes osvětlení až po takové detaily, jako například úsporné sprchy," říká generální ředitelka ESCO Slovensko, Naďa Hartmann. "Věřím, že tento projekt bude dobrým příkladem i pro další zdravotnická zařízení na Slovensku, která hledají cestu, jak efektivně snížit své provozní náklady," dodává Hartmann.

Společnost e-Dome, patřící do společného podniku ESCO Slovensko, už realizovala celou řadu podobných projektů energetických úspor v nemocnicích. Na Slovensku jde například o nemocnice v Rimavské Sobotě a Humenném. Projekt v Nemocnici Vranov nad Topľou byl prohlášen za nejlepší slovenský energetický projekt roku v soutěži EFEKTIA 2019.

Modernizace Fakultní nemocnice s poliklinikou Nové Zámky stála 5,8 milionu eur a návratnost investice je 7,5 roku. Na teple ušetří nemocnice ročně přes 470 tisíc eur, a to díky novým kotelnám, rekonstrukci vzduchotechniky a výměně ventilů na 700 topných tělesech. Zavedení účinnějšího vodního hospodaření přinese úspory ve výši 235 tisíc eur hlavně na spotřebě vody a elektrické energie, šlo konkrétně o rekonstrukci prádelny (včetně náhrady starých praček, sušiček a žehlicích strojů), výměny čerpadel a instalace spořičů vody ve sprchách. Obměna zastaralých světelných zdrojů v počtu více než 2 000 kusů moderních LED svítidel uspoří téměř 32 tisíc eur. Modernizace také zahrnovala výměnu pěti trafostanic a přesun strojovny chlazení blíže ke spotřebičům.

"Projekt byl velmi náročný, zahrnoval výstavbu dvou kotelen, z toho jedné kombinované pára a teplá voda, dále výměnu osvětlení ve většině nemocničních budov, modernizaci vybavení prádelny, obměnu transformátoru, kompresorů na stlačený vzduch a rekonstrukci vzduchotechniky. Samotnou realizaci jsme dělali za plného provozu. Naší snahou bylo neomezovat poskytované služby pro pacienty. Mimořádně náročné bylo vše udělat během pandemie covidu-19 právě v nemocničním zařízení, což se podařilo díky velké profesionalitě všech zúčastněných," upřesňuje detaily zakázky generální ředitel společnosti e-Dome, Tomáš Ševčík.

Autor: Roman Gazdík, mluvčí ČEZ