Pandemie změnila způsob, jakým lidé žijí, pracují a stýkají se. Zrychluje také poptávku po inovacích, říká nová studie Accenture

26.04.2021

Praha, 22. dubna 2021 - Podle zjištění nového průzkumu společnosti Accenture, How consumer companies can innovate to grow, pandemie změnila způsob, jakým lidé žijí, pracují a stýkají se, což zrychluje poptávku po inovacích. Retail a společnosti zaměřené na cestovní ruch přecházejí od reakce na krizi k uplatnění inovativních produktů a služeb.

Po roce covidových opatření 95 % respondentů průzkumu uvedlo, že provedli alespoň jednu změnu svého životního stylu, kterou pokládají za trvalou. Práce z domova, měnící se cestovní vzorce a rostoucí touha nakupovat lokálně v místě bydliště jsou zásadními oblastmi, které formují způsob, jak zásobovat spotřebitele, který se přizpůsobil současné pandemické situaci. Nový průzkum provedený v 19 zemích potvrzuje předchozí zjištění společnosti Accenture, že mnoho změn v chování spotřebitelů bude pravděpodobně dlouhodobých.

Je zřejmé, že vlivy pandemie budou ještě po určitou dobu patrné a je třeba, aby společnosti orientované na spotřebitele byly agilní, odolné a reagovaly na změny. Nutnost se rychle přizpůsobit znamenala i příležitost zažehnout ve firmách novou vlnu inovací. Společnosti zásadně přehodnocují způsoby svého podnikání, mnoho z nich využívá pokročilé analytické schopnosti k odhalování, reakci a cílení na měnící se trendy spotřeby.

Covid vedl v řadě společností ke zrychlené transformaci. Mnoho spotřebitelsky orientovaných společností například přehodnotilo svůj postoj ke cloudovému řešení - společnosti přechodem do cloudu řešily tak tlak na náklady a vybudování nové infrastruktury jim zároveň umožnilo rychleji inovovat a uspět v rychle se měnících podmínkách.

Vznik "třetího prostoru"

Pandemie si vynutila rychlý přechod na práci z domova, přičemž mnozí zaměstnanci došli k tomu, že chtějí flexibilitu v tom, jak a kde budou pracovat. Více než tři čtvrtiny (79 %) respondentů uvedly, že by chtěly příležitostně pracovat z tzv. "třetího prostoru" - tedy z jiného místa, než je jejich domov nebo místo zaměstnání. Více než polovina by byla ochotná platit až 100 $ měsíčně z vlastní kapsy za možnost pracovat z kavárny, baru, hotelu nebo jiného místa. Sektorům, jakými jsou gastronomie, ubytovací služby či pronajímatelé specializovaných prostor, tak vzniká potenciální nová příležitost, jak zvýšit své příjmy.

Touha pracovat z "třetího prostoru" je doprovázena také změnou postojů ke služebním cestám. Polovina (46 %) respondentů uvedla, že po pandemii neplánuje žádné služební cesty nebo hodlá snížit jejich četnost oproti dřívějšku až o polovinu. Jak dlouho toto odhodlání přetrvá se teprve uvidí, ale současný výhled naznačuje, že cestování se obnoví hlavně v rámci volného času, což tlačí obory navázané na cestovní ruch k přizpůsobení a účinnějšímu vyrovnávání ušlého zisku.

"Pandemie přinutila firmy, aby se staly více "kreativní a pragmatické". Zejména firmy z oblasti cestovního ruchu a gastronomie, které během krize hledaly další zdroje příjmů," říká Martin Šrůma z Accenture v České republice. "Některé hotely začaly nabízet pokoje na krátkodobý pronájem nebo experimentovaly s nabídkou dočasných kancelářských prostor pro zákazníky hledající jiný prostor pro práci. Stejně tak se novým výzvám musely postavit i restaurace. Základem bylo udržet kontakt se zákazníky za pomoci online objednávky/dodávky a současně zabezpečit zdraví zaměstnanců. Restaurace začaly poskytovat nové typy služeb, jako donášku do auta, dárkové poukazy, degustační balíčky na doma nebo tříchodové polední menu, čímž např. vyrovnaly ztrátu z prodeje nápojů. Aby mohly firmy své inovace úspěšně rozšířit, musí se i do budoucna zaměřit na plně bezkontaktní interakci se zákazníky pomocí online nebo cloudu."

Změny spotřebitelského chování zde zůstanou

Nezměnily se jen pracovní návyky a cestovní plány, jiné je i nákupní chování. Nejnovější výzkum potvrzuje dříve zveřejněná zjištění společnosti Accenture, že dramatický nárůst e-commerce bude pokračovat nebo se dokonce ještě zrychlí. Výrazný nárůst je patrný u spotřebitelů, kteří před pandemií využívali digitální kanály u méně než 25 % nákupů. Například v případě on-line nákupů produktů, jako jsou potraviny, bytové dekorace, móda a luxusní zboží došlo k 343% navýšení oproti dřívější situaci před globální pandemií.

"Přední retailové společnosti se rychle přizpůsobily prudkému nárůstu e-commerce a poskytují služby zákazníkům novými způsoby. Například za pomoci technologií jako je rozšířená realita, díky níž mohou zákazníkům vizualizovat místnost s nábytkem nebo oblečení a nahradit tak zážitek z fyzického nákupu. Jiní přeměnili uzavřené obchody na centra distribuce zboží, kde jsou objednávky zpracovány, zabaleny a odeslány zákazníkům - případně si je mohou zákazníci vyzvednout sami na místě. Aby byly firmy schopné růst i po skončení pandemie, budou muset uspokojit touhu spotřebitelů po rychlém doručen online objednávky a nadále cíleně investovat do svých lidí, dodavatelských řetězců, kamenných obchodů a digitálních kanálů," dodává Martin Šrůma.

TZ ASPEN PR