Úspěšně léčit se dá i bez nadbytečného polykání tabletek

11.03.2022

Onemocnění srdce a cév jsou u mnoha, především starších pacientů často doprovázeny dalšími chronickými nemocemi. Z toho důvodu užívá až 60 % pacientů v seniorském věku velké množství léků najednou.

To často znamená polykat mnoho tablet denně. Tento stav se odborně nazývá polypragmazie a podle průzkumů přináší pacientům řadu komplikací, ať již v podobě nesprávného užívání, tak i nežádoucích účinků. Řešení přináší fixní kombinace, tedy více léků na mnohdy různorodé obtíže v jedné tabletě. Snížení počtu užívaných tablet má příznivý vliv na spolupráci pacienta s lékařem a úspěšné zvládání onemocnění srdce a cév.

Nemoci oběhové soustavy u nás dlouhodobě zůstávají nejčastější příčinou úmrtí. K nejzávažnějším rizikovým faktorům pro vznik onemocnění srdce a cév patří vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Riziko vzniku infarktu myokardu u osob s hypertenzí bývá až dvojnásobně vyšší než u zdravé populace. U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu stoupá dokonce až na trojnásobek.

Nemocí přibývá s věkem pacientů

S přibývajícím věkem pacientů a rozvojem lékařské vědy se zejména u starších pacientů přirozeně zvyšuje výskyt chronických chorob, jejichž léčba vyžaduje podávání jednoho nebo více léků.

"Onemocnění srdce a cév jako vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol jsou často doprovázena cukrovkou, dnou, problémy s játry nebo poruchami srážlivosti krve. V takových případech si pacient často odnáší z lékárny hned několik balení různých léků," upozorňuje prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Následování doporučení odborných lékařských společností, snaha ulevit nemocným od jejich obtíží a stále se vyvíjející poznatky medicíny vystavují lékaře určitému tlaku, aby podával pacientovi více léků najednou.

Příliš mnoho léků pacienta obtěžuje

"Stav, kdy pacient užívá větší množství léků, se odborně nazývá polypragmazie. Obecně se považuje za tuto situaci užívání pěti a více léků najednou. Podle nových statistických poznatků činí podíl pacientů v seniorském věku užívajících 5 a více léků 30-60 %. Polypragmazie je v praxi častým jevem, zejména u starších pacientů s kombinací několika nemocí. Stav, kdy pacient užívá velké množství léků najednou, mnohdy ve složitém dávkování, zvyšuje nejen riziko snížené adherence, ale i výskyt nežádoucích účinků a interakcí léčiv. Snížená adherence neboli nespolehlivé užívání léků, může pacienty dlouhodobě ohrožovat a komplikovat léčbu jejich obtíží," konstatuje prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Řešení je ve zjednodušení

V důsledku komplikovaného užívání velkého množství léků najednou pacienti nejen zapomínají léky brát, ale odrazují je i nepříjemné pocity při opakovaném polykání, zejména větších tabletek. Ze zkušeností lékařů a vědeckých průzkumů navíc vyplývá, že až 40 % pacientů pak neužívá své léky správně. Proto je třeba užívání léků zjednodušit. Částečné, ale významné řešení přinášejí tzv. fixní kombinace. Jde o dva nebo dokonce tři léky na jednu diagnózu, které jsou obsaženy v jedné tabletě. Někdy dokonce zcela nové kombinace dvou léků řešící dvě choroby najednou.

"Zatímco lékaři mají již řadu let dobré zkušenosti s fixními kombinacemi při léčbě hypertenze, fixní kombinace pro léčbu vysokého tlaku a vysoké hladiny cholesterolu jsou novou příležitostí, jak pacientům ulehčit terapii. Fixní kombinace léčbu onemocnění srdce a cév zjednoduší a poskytnou pacientům větší komfort při užívání léků, a současně zcela jistě zlepší pravidelnost při užívání medikace," dodává prof. MUDr. Richard Češka.

Více informací o prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte na stránkách edukativního projektu Srdce v hlavě www.srdcevhlave.cz.

TZ ASPEN