Více než polovina lidí pociťuje v práci stres, trendem u zaměstnavatelů je tzv. wellbeing

25.09.2022

Zatímco při fyzické práci cítíme únavu přímo, u té duševní se projevuje ztrátou koncentrace, výkonnosti a zpomalením. Na zvýšenou míru stresového zatížení v práci si stěžuje stále více lidí.

"Začíná to většinou nenápadně. Sem tam si člověk přečte článek o syndromu vyhoření nebo rady, jak si lépe rozvrhnout práci. Za pár měsíců už má pocit, že i on už "dohořívá" a na práci přestává stačit. Častá absence, snížená sociální interakce s ostatními kolegy a nezájem o práci - to jsou některé z příznaků, že se kolega potýká s větším problémem, než je dočasná únava," říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Neumíme vypnout

Za zvyšujícím se počtem lidí, kteří tzv. vyhoří, je podle psychologů změněný režim práce, který dovede mnoho lidí do nekonečné smyčky vytížení, ze které se nedokážou dostat. Osmihodinová pracovní doba je minulostí a neustálá dostupnost je zejména u duševně pracujících lidí příčinou toho, že nedokáží vypnout. Navíc se snaží obstát i v jiných rolích než jen v té pracovní - být perfektními partnery, rodiči, sportovci, pracovat na svém zevnějšku.

Vliv má podle psychologů také rychlý nástup technologií, se kterými ještě neumíme dobře zacházet. I když se na první pohled zdá, že činnost zjednodušují a snižují zatížení lidí, jejich používání je daleko náročnější na pozornost a kapacitu našeho mozku. A především vše zrychlují, což mnohé stresuje.

Důležitá je i atmosféra na pracovišti

V době pandemie si více než 70 % zaměstnanců stěžovalo, že nejsou propojeni s kolektivem. HR manažeři z více než 40 % společností tak pociťovali jako prioritu pracovat na tom, aby lidé znovu cítili sounáležitost.

"Tomu se momentálně podřizuje i část jejich činnosti - ať už jde o podporu neformálních vztahů ve firmě, pořádání mimopracovních akcí a aktivit, nebo přizpůsobení firemních prostor tak, aby podporovaly neformální komunikaci," říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

"Atmosféra na pracovišti momentálně patří k faktorům, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců, jejich psychickou pohodu. Budování firemní kultury, stmelování týmů a aktivní podpora kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti je klíčovým faktorem, který ovlivňuje sounáležitost lidí s firmou, a v konečném důsledku i fluktuaci" říká Jitka Jetlebová, HR ředitelka společnosti IC Group.

Máte ve své firmě ředitele pro zdraví?

Pojem wellbeing lze vnímat různě. Většinou se v souvislosti s ním mluví o benefitech jako hrazení permanentky do fitness a wellness center, objednání maséra nebo trenéra jógy na pracoviště, zřízení relaxačního koutku nebo herny. Wellbeing v sobě kromě podstatné péče o tělo zahrnuje i péči o psychickou stránku a mentální nastavení. Reálně tak nabývá na důležitosti úloha happiness manažera, který by měl ve firmě zodpovídat za udržení vstřícných a kolegiálních vztahů, otevřenou interní komunikaci a zajištění pomoci těm, kteří cítí velkou zátěž.

Telemedicína či workshopy zaměřené na otužování a chladovou terapii

"Jedním z našich benefitů v této oblasti je Multisport karta, kterou většina lidí zná a používá pro trávení volného času a podporu zdraví. Je to vždy první věc, týkající se benefitů, na kterou se ptají uchazeči o práci. Považujeme sport za důležitý pro každého, bez ohledu na věk, a proto se na společných akcích typu teambuilding snažíme doplnit sportovní aktivity tak, aby se jich každý mohl zúčastnit. Momentálně plánujeme nové aktivity, jako jsou například jóga, běh nebo společné výšlapy, organizace zápasů ve volejbale nebo badmintonu," říká Iana Nurtdinova, HR ředitelka developerské společnosti Getberg.

Tomuto tématu se také pečlivě věnují v poradenské společnosti Accenture ČR.

"Od září jsme představili našim zaměstnancům rozšířený inkluzivní benefitní balíček podporující rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Záleží nám na jejich zdraví, proto jsme pro ně a jejich blízké zavedli nový benefit Telemedicíny, nepřetržité lékařské péče on-line. Navíc pro naše zaměstnance pravidelně organizujeme Dny prevence zdraví (masáže, ergonomie, běh, nutrice aj.) a budeme organizovat workshopy zaměřené na otužování a chladovou terapii. Kromě toho mají zaměstnanci možnost využívat volnočasové aktivity přes širokou síť partnerů," prozrazuje HR manažerka Accenture ČR, Šárka Vránová.

Wellbeingem se budou zabývat i HR days

Zabývat se wellbeingem se v době rostoucích ekonomických problémů může zdát jako luxus. Průzkumy ale ukazují, že devět z deseti zaměstnanců pociťuje v práci stres. I když část z nich uvádí, že jde o stres na bázi adrenalinu, který je motivuje k větším výkonům, více než polovina cítí stresovou zátěž jako vyčerpávající. Schopnost rozpoznat u kmenových zaměstnanců příznaky vyhoření a poskytnout jim takové podmínky, aby byli znovu schopní podávat dobrý výkon, nabývá na důležitosti. Bude proto jedním z témat odborné konference HR days, která proběhne 12. a 13. října v PVA Expo v pražských Letňanech.

TZ ASPEN