Známé metody svařování. Jak se liší a podle čeho vybrat tu správnou?

19.12.2021

Snad každý ví, co je to svařování. Jde o snahu o vytvoření hladkého a plně spojeného spoje dvou materiálů. Typicky se svařuje hlavně ocel, ale takto můžete spojit i bronz, měď a podobné materiály. Záleží však na tom, jakou konkrétní metodu svařování použijete. Podívejte se na několik známých metod a zjistěte, pro jaké případy jsou nejvíce vhodné. V dnešní době je totiž opravdu z čeho vybírat.

Svařování plynem

Jednou ze základních metod svařování je použití plynu. Pro svařování plynem se používá také označení MIG nebo MAG. V případě označení MIG jde o použití inertního plynu. Naopak u varianty s písmenným označením MAG se jedná o plyn aktivní. Princip fungování je založen na vytváření elektrického oblouku, který podněcuje tavení kovu a výsledkem je svár v dané oblasti. Metoda je vhodná pro měď, hliník, titan a nejrůznější podobné kovy. Jiným názvem pro tuto metodu může být také CO2 svařování.

Svařování s pomocí plamene

Jde o autogenní svařování, které není tolik přesné a v dnešní době je spíše v pozadí. Tato metoda se však stále uplatňuje například v instalatérství a při nejrůznějších opravách. Více pozornosti se těší obloukové svařování, kam patří i výše zmíněná MIG metoda či níže uvedené TIG svařování.

svařování
svařování

Metoda pro vytvoření malého a precizně přesného spoje

Obecně může být svařování otázkou velkých spojů, kdy není třeba nijak zvlášť velké zaměření na přesnost. Na druhou stranu existují okamžiky, kdy se pracuje s tenčími plechy a materiály, které vyžadují citlivější přístup. Tehdy přichází na řadu speciální metoda svařování TIG. Speciální elektroda dokáže zacílit na poměrně malé místo a šikovný svářeč tak může vytvořit opravdu decentní, nenápadné, a přesto velmi pevné a kvalitní spoje. Důležitou součástí této metody tak je právě i zkušený pracovník.

komerční sdělení 

Foto: https://pixabay.com/photos/welding-welder-work-welding-sparks-67640/